Vzdělání je velmi důležité v každém věku. Proto se spolek Best4Life tímto směrem také ubírá a chce poskytovat možnosti toho nejlepšího vzdělání, jako kdysi činil i Tomáš Baťa. I proto jsme během roku 2018 navázali spolupráci s Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Vážíme si této spolupráce a budeme ji nadále rozvíjet.