Ctíme odkaz Tomáše Bati a snažíme se ho naší činností rozvíjet dál. Tomáš Baťa a jeho bratr Jan Antonín Baťa předali našemu státu i celému světu mnoho výborných myšlenek i činů, které se pak podíleli na štěstí a prosperitě lidí a také celého národa. Základem byla skutečná spolupráce všech zúčastněných a systém podílu na zisku a ztrátě. Všichni tedy věděli, že jsou důležití a mají zodpovědnost. A že mají nejen práva ale i povinnosti. A že můžou mít odměnu, ale také být bez odměny. Mnoho let několik našich členů spolupracuje a vede klub absolventů baťovy školy práce, který vznikl více jak před 85ti lety a který sdružoval lidi, kteří spolupracovali s firmou Baťa a následně se otevřel i příznivcům a pokračovatelům Baťova odkazu. Náš spolek Best4Life chce sdružovat lidi, kteří dokáží svou prací a svými činy naplnit Baťův odkaz.